In het kader van nieuwe wijkverbindingen heeft Wonen Limburg, Synthese, gemeente Venray samen met wijkbewoners uit de wijk centrumwest het plan op gepakt om de wijk Centrumwest aantrekkelijker te maken. Tijdens de bijeenkomsten die de belanghebbende samen hielden kwamen enkel punten naar voren die positief konden zijn voor de wijk en haar bewoners. Een van de actiepunten was ‘verhalen van en uit de wijk’. Hiervoor werd o.a. kunstenaar Roel Sanders benaderd die samen met wijkbewoners en andere partners een sociaal artistiek project ontwikkelde.

‘Wat heeft u voor op de sokkel?’ 

In dit project gaan wijkbewoners  op pad om verhalen op te halen. Gewapend met een sokkel trekken ze de wijk in en vragen willekeurige bewoners of zij een voorwerp op de sokkel willen plaatsen en kort een uitleg of verhaal willen vertellen bij het voorwerp. Het praten aan de hand van een voorwerp maakt vertellen makkelijker en levert mooie persoonlijke verhalen op. Het geheel word gefilmd en en verzameld. Aansluitend aan de guerrilla-acties in de straat worden twee grotere acties ondernomen. Hierbij zal er op een centraalpunt in de wijk een pop-up museum gemaakt worden “het museum van één dag’ heeft de zelfde opzet als de straat acties maar nu worden bewoners uitgenodigd om dit ‘museum’ te vullen met voorwerpen en zullen de deelnemers de rondleiders in het museum zijn. Iedere rondleider doet zijn verhaal bij zijn eigen voorwerp.

aftrap guerrilla actie 14 februari
guerrilla actie 25 februari
guerriilla actie 25 februari